Adorable Amber fén 't Griene Woûd

Fly To Fletcher du Bois de la Rayere

hd A, ed 0-0, ogen vv
hd A, ed 0-0, ogen vv

hebben op 06-07-2012

5 reutjes en 6 teefjes gekregen

Fly To Fletcher du Bois de la Rayere
Nu.Ch. Ramchaine Snap to Jako's
GB Sh.Ch. Lochtaymor King Of Diamonds
GB Sh Ch. Remington Requisite Of Ramchaine
Bouquet Impérial du Bois de la Rayère
Multi Ch. Taram du Bois du Bois de la Rayère
Int. Ch. , Fr. Ch., B. Ch. & Trialer
Tommy Girl du Bois du Bois de la Rayère

Adorable Amber fén 't Griene Woûd
Dewmist Sky Channel 
Su(U)Ch. Dewmist Silkventure
Su(U)Ch. Dewmist Shaquille
Victory Six Luna fén 't Griene Woûd
Laruni's Sonny Boy
Silverstone fén 't Griene Woûd

8 dagen

2 weken

3 weken

reuen 5 weken

teven 5 weken

6 weken

7 weken, teefje

 


Pier en Ruth de Jong-v.h. Groenewoud
Hoofdweg 28
8487 GL Nijelamer
Tel.
0031 (0) 561 614186
Email: mailto:omara@xs4all.nl


 

 

Terug